Projekty UE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/07/2021

13 lipca 2021 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym nr 4/07/2021. Termin składania ofert 22.07.2021 godz. 10:00. Szczegóły w załączonym pliku:

https://highgradeninja-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rnd_highgrade_games/EcEgRKj3C2ZBqIx_YVPuSoABQC7KGuAmjPkYXNsLUTt3Jg?e=XLw879


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2020

Etap 1

17 lipca 2020 r.

Konsultacje przy budowie multimedialnego środowiska testowego, tak by zapewnić jego funkcjonalność pod kątem zapewnienia odpowiedniego materiału do badań jakościowych. W tym etapie prac specjalista ds. badania zaangażowania w interakcje wykona dzieła:

  • Ekspertyzę umożliwiającą optymalne rozmieszczenie audio- i wideo-rejestratorów w sposób pozwalający na nagranie materiałów niezbędnych wykorzystywanych w badaniu jakościowym wpływu i oceny interakcji
  • Przeprowadzi wstępną analizę materiałów wideo pozwalającą na optymalne nagranie materiałów niezbędnych do badania jakościowego wpływu i oceny interakcji w dalszych etapach projektu

Etap 2 i 3

Badanie jakościowe interakcji użytkowników z treściami i środowiskiem, a także między samymi urządzeniami poprzez stopień zaangażowania uczestników szkolenia w poszczególne interakcje, tak aby zidentyfikować te warianty, które są najbardziej zajmujące dla uczestników. Badanie o charakterze jakościowym odbywać się będzie na podstawie nagranego materiału wideo, w oparciu o analizę zachowań użytkowników.

Więcej szczegółów:
https://highgradeninja-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/rnd_highgrade_games/EaVn7T–D6JOnDt5ATKW8VUBvdtxmVH53Ez-ADeb9qp07g?e=cdSNuY


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2020/01.01.01 RPPM

05 czerwca 2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych do prowadzenia prac B+R, zgodnie ze specyfikacją wymienioną w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/06/2020/01.01.01 RPPM, na potrzeby realizacji projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem zgamifikowanej usługi szkoleniowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej szczegółów: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1246576


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2020/01.01.01 RPPM

24 marca 2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych do prowadzenia prac B+R, zgodnie ze specyfikacją wymienioną w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/03/2020/01.01.01 RPPM, na potrzeby realizacji projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem zgamifikowanej usługi szkoleniowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej szczegółów: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240255